0542 527 13 06

Antalya Miras Hukuku Avukatı

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile düzenlenen Miras Hukuku, Bir kimsenin ölümünden sonra yasal veya sözleşmeye bağlı mirasçılarıyla mirasın geçiş koşullarını, yasal sonuçlarını, ölüme bağlı işlemlerin şekil ve koşullarını inceleyen bir hukuk dalıdır. Murisin malvarlığının kimlere ne şekilde geçeceği, mirasçılık belgesinin alınması, miras payları ve oranları, miras ortaklığı ve miras ortaklığının giderilmesi gibi konular başta olmak üzere aşağıda belirtilen şekilde miras hukuku alanında Antalya’ da bulunan büromuzda hukuki hizmet vermekteyiz.

 • Vasiyetname düzenlemek, mirasçı atama sözleşmesi düzenlemek, ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlemek, miras özgülemek suretiyle vakıf kurma işlem ve davası,
 • Veraset Davası ( veraset ilamı almak, veraset belgesinin iptali),
 • Terekenin tespiti ve defter tanzimi davaları
 • Terekenin taksimi davası,
 • Ailenin korunmasına dair kanun gereği davalar,
 • Terekenin taksimi davası,
 • Miras ortaklığından kaynaklı İzaleyi şüyu davaları,
 • Miras sözleşmesinden doğan davalar,
 • Tenkis davası,
 • Muvazaalı miras işlemlerine karşı iptal davası,
 • Miras sebebiyle istihkak davası,
 • Vasiyet alacaklısı sıfatıyla miras davası,
 • Mirasın reddine dair davalar.
 • Yasal miras paylaşımı nasıl yapılır?

  Yasal miras paylaşımı mirasbırakanın bir vasiyetname bırakıp bırakmamasına göre değişiklik göstermektedir. Ölümünden önce yasal şartlara uygun bir vasiyetname bırakan şahsın malvarlığı saklı paylara riayet etmek kaydıyla vasiyetnamesinde belirttiği şekilde paylaştırılır. Ancak bir ölmeden önce bir vasiyetname düzenlemeyen kişinin mirası eşinin hayatta olup olmamasına göre farklı şekilde paylaştırılacaktır. Mirasbırakanın eşi hayatta ise ve alt soy yani vefat edenin çocukları ile birlikte mirasçı olursa mirasın 1 / 4 sağ kalan eşe ait olacak ve kalan 3 / 4 çocuklar arasında eşit olarak paylaştırılacaktır. Sağ kalan eş miras bırakanın annesi ve babası ile birlikte mirasçı olur mirasın yarısı sağ kalan eşin kalan yarısı da miras bırakanın annesi ve babası arasında eşit olarak paylaştırılacaktır. Sağ kalan eş miras bırakanın büyükannesi ve büyükbabası ile birlikte mirasçı olursa mirasın 3 / 4 ü sağ kalan eşe verilir ve kalan 1 / 4 te mirasbırakanın büyük anne ve büyük babaları arasında eşit olarak paylaştırılır. Eğer mirasbırakanın eşi hayatta değil ise miras alt soy varsa alt soy arasında alt soy yoksa üst soy arasında eşit olarak paylaştırılır.