0542 527 13 06

Hakkımızda

Ulusal ve uluslararası dava ağırlığına sahip bir avukatlık / hukuki danışmanlık bürosu olan ve 2010 yılında Avukat Berna Mavigök Özen tarafından Antalya’da kurulan büromuzda, hakkının savunulmasını isteyen kişi ve kuruluşlara Türkiye’nin her yerinde avukatlık/hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca marka tescil sürecinde gerekli işlemlerin yürütülmesi ve işletmelere marka vekilliği hizmeti sunulması da faaliyet alanlarımız arasındadır.

Antalya' da ki Avukatlık büromuz genel olarak mahkeme dışı uyuşmazlıkların giderilmesi, kişi ve kurumların her türlü hukuki iş analizi ve takibi, dava öncesinde ve sonrasında kişi ve kurumların resmi makamlar ve yargı organları önünde temsili, her türlü hak ve parasal alacakların tahsili için icrai işlemlerin hazırlanması, takibi ve infazı konularında hizmet vermektedir.

Antalya’da doğan ve ilk-orta öğrenimini burada tamamlayan Avukat Berna Mavigök Özen, 2007 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Aynı tarihten itibaren Antalya Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık görevini ifa etmeye başlayan Berna Mavigök Özen, uzun süre İngiltere / Londra’da dil eğitimi alarak “Certificate of Achievement” diplomasını ve Avrupa dil portfolyosunu almaya hak kazanmıştır. Dil eğitiminin yanısıra hiç bir zaman yerinde saymayan avukatlık mesleğinin bir gereği olarak, meslek içi eğitim çalışmalarına devam etmiş ve çeşitli dallar üzerine eğitm almıştır. “Euroforum”, “Ceza Muhakemesi Kanunu Eğitimi”, “Aile Hukuku/Kadın Hakları Eğitimi”, “Türk Avukatların Avrupa İnsan hakları Sözleşmesi konusunda Aşamalı Eğitimleri Projesi”, “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Eğitimi” gibi çeşitli branşlardaki eğitimlere katılarak başarılı olmuştur.

Ayrıca 2011 yılından bu yana Antalya' da ,avukat ünvanının yanısıra marka vekilliği ünvanını da kazanan Avukat Berna Mavigök Özen, şahıs ve şirketlerin markalarının tescili konusunda da hizmet vermektedir.