0542 527 13 06

Boşanma Davası Süreci Nasıl İşler?

Genel itibariyle boşanma davasının süreçleri aşağıdaki gibi işlemektedir:

  • Boşanma davasının açılması

Boşanma talebi ve boşanmaya bağlı diğer taleplerinizi içeren dilekçe ile dava açılacaktır.

  • Boşanma davasında taraf teşkili

Boşanma davası açıldıktan sonra mahkeme karşı tarafın adresine boşanma dilekçesini ve duruşma gününü tebliğ eder. Böylece taraf teşkili sağlanmış olur. Yine mahkeme size duruşma gününü tebliğ eder.

  • Delillerin toplanması ve tanıkların dinlenmesi

Mahkeme taraflara delil ve tanık listelerini sunmak için süre verir. Bu sürede taraflar tanıklarını bildirirler. Mahkemeden araştırılmasını istedikleri konuları bildirirler. Mahkeme ayrıca tanıkları da dinler. Öncelikle mahkeme tanıklara davetiye çıkartır. Gelenleri dinler. Gelmeyen tanıkların polis zoruyla getirilmesine karar verir. Zira tanık olmak oy kullanmak gibi bir vatandaşlık görevidir. Bundan başka hakim , tanıklara soracağı sorularla boşanma sebeplerinin varlığını araştırır. Tarafların kusurlarını tanık beyanları ile tespit eder. Araştırılması istenen hususları araştırır.

  • Mahkemenin kararı

Mahkeme delilleri topladıktan sonra kararını verir. Boşanma davasını reddetmiş veya kabul etmiş olabilir.

  • Temyiz Eğer karar taraflardan biri tarafından temyiz edilirse dosya Yargıtay’a gider. Dosya Yargıtay’dan 15-18 ay civarında gelmektedir.
  • Mahkeme kararının kesinleşmesi

Mahkemenin gerekçeli kararı hem davacıya hem de davalıya tebliğ edildikten sonra şayet temyiz edilmez ise bu karar kesinleşmiş olur. Eğer bu karar temyiz edilirse Yargıtay’dan onama kararı verildiğinde bu karar da karar düzeltme yoluna taraflar gitmez ise karar kesinleşir.

  • Boşanma hükmünün nüfus kaydına geçirilmesi

Boşanma kararı kesinleşince ilgili Aile Mahkemesi Nüfus Müdürlüğüne tarafların boşandıklarını bildirir. Böylece bu durum artık nüfus kaydında da görünür.