0542 527 13 06 •

Aldatma-Boşanma Davası

Boşanma eşlerin evliliklerini yasal olarak sonlandırmaları anlamına gelmektedir. 4721 sayılı Medeni Kanun uyarınca eşlerin boşanabilmeleri için hak gerekçelerinin olması gerekir. Aldatma da boşanabilmek için açılacak olan boşanma davası içerisinde öne sürülebilecek boşanma sebepleri arasındadır. Evlilik birliği içerisinde eşlerin birbirlerine karşı sorumlulukları bulunur ve eşlerin evlilik birliğini devam ettirebilmeleri için bu sorumlulukları yerine getirmeleri beklenir. Sadakat eşler açısından evlilik içerisinde birbirlerine karşı olan sorumluluklardan birisidir. Bu sorumluluğu yerine getirmeyen bireylere karşı boşanma davası açılabilmektedir. Aldatma boşanma davası açacak kişiler açısından kusuru belirleyen bir ölçüttür. Ve boşanmalarda bir kusur ise tazminat, nafaka gibi boşanmanın maddi sonuçlarını etkilemektedir.

Aldatma eylemi farklı şekildeler de uygulama alanı bulabilmektedir. Özellikle teknolojinin gelişmesi ile birlikte son yıllarda Facebook’ta aldatma boşanma davası açılırken öne sürülen boşanma nedenleri arasında sıklıkla yer almaktadır. Bireyler eşlerinin internette başkaları ile mesajlaşması, fotoğraf alışverişinde bulunması gibi eylemler internette aldatma boşanma davası olarak Yargıtay tarafından da boşanma sebebi kabul edilmektedir.

Aldatma boşanma davası açacak kişiler açısından kanıtlanması gereken bir unsur değildir. Yargıtay aldatma şüphesi olması durumunda da boşanma kararı verebilmektedir. Aldatmaya şüphe oluşturacak olan eylemlere örnek vermek gerekirse; örneğin eşlerden birisinin meşru bir neden olmaksızın eve başkasını alması veya başkaları ile mesajlaşması, eşin başkası ile telefonda konuşması gibi eylemler de aldatmaya şüphe oluşturan eylemlerdir ve bireyler bu aldatma boşanma davası açabilmektedirler.

Boşanma davalarında uzman boşanma avukatı tarafından alınacak hukuki destek gerek çocuğun velayeti, gerek alınacak tazminat miktarı, gerekse de nafaka miktarı açısından bireylerin ihtiyacı olan etkin savunmanın yapılması adına ihtiyaçları olan hukuki desteğin alınmasını sağlayabilmektedir.